Justitie: lof voor bewakers Schiphol

De bewakers van Securicor hebben tijdens de brand in het detentiecentrum op Schiphol vorige week `professioneel' en `integer' gehandeld. Het ministerie van Justitie heeft dit vandaag in een brief aan de medewerkers van het particuliere beveiligingsbedrijf laten weten.

Bij de brand, vorige week donderdag even na middernacht, kwamen elf mensen om het leven. Tijdens de brand waren, conform het rooster, negen bewakers aanwezig. Twee van hen waren van Securicor. Acht van de negen aanwezige bewakers zijn in het bezit van het vereiste diploma `detentie toezichthouder'. De andere bewaker moest nog de cursus bedrijfshulpverlening afronden om gediplomeerd te zijn. Algemeen directeur Hans Duijst van Securicor: ,,Dat was geen probleem, omdat er ruim voldoende andere mensen met bedrijfshulpverlening aanwezig waren.'' Volgens Duijst treft het bewakingspersoneel die nacht geen blaam. ,,Onze bewakers hebben met gevaar voor eigen leven mensen gered'', zegt hij in een vraaggesprek. Beide vrouwelijke bewakers zijn korte tijd met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis opgenomen. ,,Ik heb een van onze bewaarsters horen vertellen: `Ik kon niet meer verder. Ik kon niet meer. Niet meer ademen. We moesten ophouden door de hitte en de rook'.''

Over de toedracht van de brand zegt Duijst geen mededelingen te kunnen doen. De betrokken bewakers worden gehoord door de recherche. Duijst zegt niet te weten waar de bewakers zich in het detentiecentrum bevonden toen de brand uitbrak.

In de brief aan de particuliere beveiligers laat het hoofd van de Tijdelijke Directie Bijzondere Voorzieningen, de directe opdrachtgever van Securicor bij Justitie, weten de ,,ongefundeerde kritiek'' op de bewakers in de media de afgelopen dagen ,,verwerpelijk'' te vinden. ,,Ik heb zelf geconstateerd dat de medewerkers die in de bewuste nacht aanwezig waren met gevaar voor eigen leven gedetineerden hebben gered en naar eer en geweten hebben gehandeld.''

Op kritiek van de Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden dat er een personeelstekort zou zijn in de detentiecentra, antwoordt Duijst dat de personele bezetting die nacht hoger was dan het gemiddelde 's nachts in andere Nederlandse strafinrichtingen.

SECURICORpagina 3