Hbo-managers

Doekle Terpstra laat zien dat hij zich het loze gekwaak van hbo-managers al snel heeft eigen gemaakt: Hij spreekt in navolging van het gangbare hbo-managers-jargon van ,,kenniscirculatie tussen hogeschool en bedrijfsleven'' (25 oktober). Waar anderen al jaren de voordelen onderkennen van kennisuitwisseling ik leer iets van jou, jij leert iets van mij, we worden er allebei wijzer van wordt in het onnadenkende jargon van hbo-managers liever gesproken van kenniscirculatie. Het kenmerk van circulerende zaken is echter dat ze op enig moment op plaats X zijn en op een ander moment op plaats Y. Van kennis die circuleert, wordt niemand wijzer.