Grondwet vooral wegens Europese zaken afgewezen

Het `nee' tegen de Europese Grondwet bij het referendum van 2 juni kwam wel degelijk voort uit onvrede over Europese kwesties. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente onder 1.500 kiesgerechtigden, die zowel voor als na het referendum werden geënquêteerd. Vlak na het afwijzen van de Grondwet bestond het idee dat de tegenstem vooral voortkwam uit onvrede met het kabinet Balkenende, maar die aanname is onjuist volgens onderzoeker H. van der Kolk. ,,Zorgen over de euro, de sociale zekerheid en het verlies van nationale identiteit speelden wel degelijk een rol bij de tegenstemmers'', aldus Van der Kolk. Wel concludeert hij dat de Grondwet zelf niet zozeer meespeelde in de overweging. Maar dat had ook te maken met de campagne, die volgens de ondervraagden vooral leek te draaien om wat men vond van de Europese samenwerking.