De Geus ziet nog steeds geen crisis bij UWV

Minister De Geus werd gisteren in de Kamer aan de tand gevoeld over de problemen bij UWV. Hij ontkende dat er sprake zou zijn van een interne crisis.

Bij het spoeddebat in de Tweede Kamer over de herkeuring van WAO'ers door uitvoeringsinstelling UWV liepen gisteravond twee onderwerpen door elkaar. Ten eerste de onvrede onder het keuringspersoneel die twee weken geleden aan het licht kwam door een uitgelekt rapport van UWV en de aanleiding vormde voor het debat. Ten tweede de massale herkeuring van WAO'ers, waarbij de helft van de herkeurden (jonggehandicapten niet meegerekend) zijn uitkering geheel of deels heeft verloren.

Die twee onderwerpen hangen wel samen. Verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verwijten het management van UWV meer belangstelling te hebben voor de aantallen keuringen dan voor de kwaliteit van het afgeleverde werk. De spanningen worden mede veroorzaakt door zaken als de nog altijd niet voltooide UWV-reorganisatie, waarbij de helft van het personeel weg moet, en de reeks schandalen waar de vanaf zijn oprichting bekritiseerde `moloch' door wordt geplaagd.

Voor de linkse oppositie vormde de hartenkreet van de `professionals' van UWV een kans om de herkeuringen weer ter discussie te stellen. PvdA, GroenLinks en SP hebben zich altijd verzet tegen de 325.000 herkeuringen die sinds oktober vorig jaar volgens strengere criteria plaatsvinden. Zij pleitten nog eens voor het per direct stopzetten van de herkeuringen, GroenLinks en SP dienden een motie in voor een parlementaire enquête naar de gang van zaken.

Het CDA gebruikte het debat met name om kritische vragen te stellen over de begeleiding naar werk van herkeurde WAO'ers. Kamerlid Verburg (CDA) vindt stopzetten van de operatie ,,geen sociaal beleid, want dan laat je mensen verpieteren in de uitkering''. Ook bij de andere coalitiepartijen vond de oppositie geen steun. D66 liet verstek gaan bij het debat en Kamerlid De Vries (VVD) zei het wantrouwen van de oppositie jegens de uitkeringsorganisatie niet te begrijpen. ,,Eerst wilde u het UWV de hele WIA [de nieuwe WAO, red.] laten uitvoeren, en nu deugt er niets meer van de organisatie.''

Wat het debat moeizaam maakte, is dat niemand precies weet wat zich achter de muren van de uitkeringsorganisatie afspeelt. De herkeuringen zijn nog het meest zichtbare deel van het werk, omdat daar de afgelopen maanden door herkeurde WAO'ers veelvuldig publiekelijk over is geklaagd. Nu ook het keuringspersoneel zich is gaan roeren, lijkt nog een tipje van de sluier te zijn opgelicht.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wilde gisteren niet diep op de klachten in dat rapport in te gaan. Met een brief van de twee belangenorganisaties van verzekeringsartsen (NVVG en UWVA) in de hand, verklaarde hij dat van een vertrouwenscrisis bij het UWV geen sprake is. Ook ontkende hij met klem dat bij het UWV op ,,cijfermatige taakstellingen'' zou worden gestuurd, waardoor artsen zouden worden gedwongen zoveel mogelijk arbeidsongeschikten goed te keuren.

De Geus herhaalde dat hij UWV een jaar extra geeft om de operatie af te ronden (tot 1 juli 2007), en 87 miljoen euro extra beschikbaar stelt, onder meer om extra keuringspersoneel aan te trekken. Van het afblazen van de herkeuringen is geen sprake.