Bloedbad

Toneelgroep EA brengt Bloedbad van Tarkan Köroglu, over de Franse revolutionair Marat, gezien door de blik van markies de Sade, Marats tegenpool die alleen maar schrijft over wreedheden. De Sade (Willem Schouten) gaat in zijn drama een verbaal duel aan met zijn personage Marat (Casper Gimbrére). Köroglu stelt de positie van de kunstenaar ter discussie zonder een uitweg te weten. Toch ontfutselt hij humor aan zijn vertwijfeling. En het volk (zes studenten) mort op puntige teksten van rapper Def P.

Köroglu baseerde zijn voorstelling op het drama Marat/Sade van de Duitser Peter Weiss, dat tijdens de studentenrevolte en de acties van de Baader-Meinhofgroep enorm aansloeg, maar later oubollig werd gevonden. Nu Nederland op z'n kop staat door de acties van de Hofstadgroep, begrijpen we ineens weer waar de turbulente tijden die Weiss aansnijdt op slaan. Zoals ook het argument waarmee de revolutionairen in Bloedbad hun wreedheid rechtvaardigen, ons bekend voorkomt. ,,Wij moorden niet'', zeggen zij daar, ,,wij doden uit noodzaak.''

Er is natuurlijk wel een verschil tussen de Franse en de islamitische revolutie. De klassenstrijd heeft de westerling waarschijnlijk meer te zeggen dan de strijd tegen de ,,ongelovige honden''. Maar volgens Köroglu hebben we in beide gevallen met idealisten te maken die in hun streven naar een betere wereld over lijken gaan.

3-5 nov Amsterdam, Melkweg. Inl 06-18885003 en www.theaterea.nl