Belg werkt minder dan hij zelf denkt

Er bestond al het begrip `gevoelstemperatuur': het voelt kouder aan dan de thermometer aangeeft. Toen kwam de `gevoelsinflatie': het leven lijkt veel duurder te worden dan de officiële statistieken aangeven. In België is er nu ook de `gevoelsarbeidstijd' bijgekomen: werknemers denken veel langer te werken dan ze in werkelijkheid doen.

,,Vlaming overschat eigen werktijd'', zo meldde het Vlaamse dagblad De Standaard vandaag prominent op de voorpagina. Het bericht was gebaseerd op het ,,tijdsbudgetonderzoek'' van de Vrije Universiteit van Brussel. Daaruit bleek dat de wekelijkse reële arbeidsduur voor werknemers iets meer dan 33 uur bedroeg. Werknemers zelf dachten dat ze aan een werkweek van ruim 37 uur zaten. Dit komt doordat zij werk minder strikt definiëren dan de onderzoekers. Het verschil bij zelfstandigen tussen gevoelsarbeid en echt gewerkte uren is nog groter. De grens tussen gezinsleven en het werk in die sector is vaak vager. ,,De winkelier die even in de keuken een boterham gaat eten, heeft het gevoel dat hij nog altijd aan het werk is, terwijl dat strikt genomen niet meer het geval is'', aldus onderzoeker Glorieux in De Standaard.

De gegevens voor het onderzoek zijn aangedragen door in totaal 1.780 Vlamingen tussen de 18 en 75 jaar die een volle week in een dagboekje nauwgezet hun activiteiten bijhielden.

Overigens blijkt dat het fenomeen `druk, druk, druk' zich ook in België in toenemende mate voordoet. Uit het onderzoek komt naar voren dat 60 procent van de Vlamingen op een doordeweekse dag enige vorm van drukte of stress ervaart. Bij het vorige onderzoek, dat uit 1999 stamt, was dit nog maar 44 procent.