Zeeland loopt extra risico bij pandemie

De provincie Zeeland is in `ernstige mate onvoldoende voorbereid' op de uitbraak van een pandemie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt dat de Zeeuwse bevolking grote risico's loopt als Nederland wordt getroffen door een grootschalige griepepidemie. Dat staat in het vandaag verschenen rapport `Stand van Zaken regionale voorbereiding influenzapandemie op 1 november 2005'.

Naast Zeeland komen Friesland, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden onder verscherpt toezicht van de Inspectie te staan. Zij zullen hun draaiboeken voor de uitbraak van een pandemie niet op 1 januari klaar hebben. In een reactie op het Inspectierapport heeft minisiter Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) besloten dat deze regio's voor het einde van het jaar wel een noodprocedure gereed moeten hebben.

Van drie regio's (Hollands-Midden, Midden- en West-Brabant en Noord- en Midden -Limburg) weet de inspectie niet hoe het staat met de voorbereidingen, omdat daar de informatie over ontbreekt.

De Inspectie stelt vast dat in veel regio's geen afspraken zijn gemaakt met de huisartsen over de verstrekking van anti-virale middelen. Ook blijkt dat er een tekort aan ziekenhuisbedden bestaat. Verder weten ziekenhuizen niet welke slachtoffers zij voorrang moeten geven. De Inspectie vindt dat minister Hoogervorst daar snel samen met de ziekenhuizen afspraken over moet maken. Ook de zogeheten opschaling laat te wensen over. Dit betekent dat bestuur, gemeenten en parate diensten niet goed in staat zijn om snel van de dagelijkse situatie over te schakelen op het rampscenario.