Steun Kamer voor lagere accijns op sterke drank

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de accijns op sterke drank, zoals jenever, whisky en cognac, volgend jaar omlaag gaat. De fracties van de coalitiepartijen steunen een voorstel van Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich (CDA) om de accijnsverhoging op sterke drank die in 2003 werd ingevoerd, ongedaan te maken.

De accijnsverlaging betekent dat de prijs van een fles sterke drank volgend jaar met 1,5 à 2 euro omlaag kan. Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) heeft volgens zijn woordvoerder ,,kennis genomen van de wensen van de Kamer''.

In 2003 ging Wijns voorganger Van Eijck (LPF) onder druk van de Kamer akkoord met een accijnsverhoging. De toenmalige coalitiepartijen CDA, VVD en LPF wilden niet instemmen met een beperking van de afschrijving op beleggingspanden.

Uit de achterban van de LPF was er een lobby op gang gekomen om de beperking van deze afschrijving op onroerend goed te blokkeren. De Kamerleden Hofstra (VVD), Van Vroonhoven (CDA) en Van As (LPF) blokkeerden het voorstel van het kabinet en vonden een alternatief in de verhoging van de accijnzen op sterke drank. Die moest 70 miljoen euro opbrengen.

Sindsdien is de verkoop van sterke drank gekelderd. Slijterijen in de grensstreek hebben hun omzet met tientallen procenten zien dalen omdat consumenten sterke drank massaal in België en Duitsland zijn gaan halen. Hierdoor vallen de extra inkomsten van de accijnsverhoging veel lager uit dan geraamd.

,,De accijnsverhogingen vloeien nu in de schatkisten van België en Duitsland. Wat toen fout is gegaan, moeten we weer rechtbreien'', zegt De Nerée. De CDA-politicus wil de accijns daarom terugdraaien naar het niveau van 2003.

Eerder dit jaar stelden de ministers Zalm (Financiën, VVD) en Hoogervorst (Zorg, VVD) voor om ter ontmoediging van alcoholgebruik door jongeren de accijnzen op bier en mixdrankjes zoals breezers te verhogen en die op sterke drank te verlagen. De Kamer heeft dit voorstel afgewezen. De Nerée verwacht dat terugdraaiing van de accijnsverhoging zal leiden tot een herstel van de omzet van slijters in Nederland. Daardoor zullen ook de inkomsten voor de schatkist toenemen.