Senaat akkoord met Wet werk en inkomen

Een meerderheid van de fracties in de Eerste Kamer stemt in met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die per 1 januari volgend jaar de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangt. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 gaven gisteren bij de behandeling in de senaat aan dat zij volgende week voor de wetsvoorstellen zullen stemmen.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) moest wel enkele kleine toezeggingen doen om hen over de streep te trekken. De linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP wezen de plannen af, zoals dat eerder ook in de Tweede Kamer gebeurde. Westerveld (PvdA) hekelde de ingewikkeldheid van de nieuwe wet. ,,Voor de WIA moet je gestudeerd hebben.'' De Wolff (GroenLinks): ,,Ik behoor tot de mensen met de handicap dat ze een wetsvoorstel ook echt gaan lezen.''

Onder de nieuwe wet krijgen alleen mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn een uitkering. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen een loonaanvulling die hoger is als zij werken. Wie maar voor een klein gedeelte (minder dan 35 procent) arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt niets.

De senatoren toonden zich bezorgd over de invoerdatum van 1 januari 2006. Zij vreesden dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat nu al met achterstanden en interne spanningen kampt, niet in staat zal zijn de WIA goed uit te voeren. De Wolff: ,,Ik gun dit kabinet allerlei crises, maar de uitvoerders en hun cliënten zeker niet.'' Minister De Geus wist een meerderheid van de fracties er echter van te overtuigen dat de problemen opgelost zullen worden en dat uitstel niet nodig is.

Een andere zorg van de Eerste-Kamerleden was of werkgevers zich wel voldoende zullen inspannen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te helpen of houden. De Wolff: ,,75 procent van de werkgevers zegt gewoon: ik heb geen zin in iemand die arbeidsongeschikt is. Ik heb geen zin in iemand die in een rolstoel zit.'' Van Leeuwen (CDA): ,,Ik heb er wakker van gelegen.''

De senatoren vrezen dat werkgevers weinig voor mensen doen, die maar voor een klein deel arbeidsongeschikt zijn. De Geus heeft toegezegd dat hij voor hen extra aandacht zal vragen op de `werktop' die de sociale partners en het ministerie in december organiseren. Hij zal ook een voorlichtingscampagne beginnen om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.