NOC*NSF vreest in Nederland tekort aan sporthallen

NOC*NSF vreest op termijn een groot tekort aan overdekte sportruimte. De nationale sportkoepel heeft becijferd dat als de overheden niets doen er in 2020 in Nederland dertien hectare binnensportaccommodatie te weinig is. Dat komt neer op 425 sporthallen. Dat staat in het rapport Ruimte voor Sport dat voorzitter Terpstra gisteren aanbood aan minister Dekker van VROM, die toezegde overleg te zullen voeren met de andere departementen over het onderwerp. Dekker heeft NOC*NSF voorts gevraagd een voorstel te doen voor een nieuw stimuleringsfonds met als opdracht ruimtebesparende accommodaties te ontwikkelen voor bijvoorbeeld binnensteden, wijken en schoolcomplexen.