Maastricht biedt beste onderwijs

Maastricht biedt het beste onderwijs, Nijmegen levert de beste onderzoeksprestaties. Delft is slecht in onderwijs en goed in onderzoek. Rechten in Leiden is de slechtste rechtenstudie van het land.

Dat is te concluderen uit de tweede editie van `Kennis in Kaart', een vergelijkend onderzoek van het ministerie van OCW naar prestaties van hogescholen en universiteiten. De kwaliteitsoordelen over opleidingen zijn ontleend aan visitaties door deskundigen in de periode 2002-2005. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) stuurt het onderzoek vandaag naar de Tweede Kamer.

De Universiteit Maastricht, opgericht in 1976, biedt minder opleidingen dan veel andere universiteiten. Bij vier van de zes Maastrichtse studies staat de universiteit bovenaan: economie, geneeskunde, kunstmatige inteligentie en algemene gezondheidswetenschappen. Alleen bij rechten en bedrijfswetenschappen staan respectievelijk de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam op de eerste, en Maastricht op de tweede plaats. Ook wat studierendement betreft is Maastricht de beste: 62 procent van de studenten studeert binnen twee jaar na de cursusduur af. Aan de TU Delft lukt dat slechts 32 procent van de studenten.

De Technische Universiteit Delft is met zeven studies in het onderzoek vertegenwoordigd. Bij zes van deze studies is de score lager dan het gemiddelde van de andere universiteiten. Vooral wiskunde en elektrotechniek komen er slecht vanaf. Maar 60 procent van de onderzoeksprogramma's in Delft wordt als zeer goed of uitstekend beoordeeld. Koploper bij onderzoek is Nijmegen, met 88,5 procent onderzoek in deze hoogste categorie. De nummers twee en drie zijn de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Leiden.

`Kennis in Kaart' is een omstreden initiatief van Rutte. De eerste editie leidde vorig jaar tot veel protest, met name van Leiden. Volgens de universiteiten is het onmogelijk om instellingen te vergelijken, gebruikte OCW verouderde gegevens en keek men ten onrechte alleen naar onderwijs. Deze bezwaren zijn nu gehonoreerd.

Bij visitaties beoordelen deskundingen een aantal aspecten van een opleiding, variërend van onderhoud van de gebouwen tot inhoud van het onderwijsprogramma. Deze oordelen zijn door OCW per opleiding en per instelling verdeeld in drie categorieën: onvoldoende, voldoende en excellent. Zo ontstaat een informele ranglijst.