Juridisch gevecht dreigt over HSL

Een juridisch gevecht over de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Parijs lijkt onvermijdelijk. Dat schrijft minister Peijs (Verkeer, CDA) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

In de brief beantwoordt minister Peijs vragen over de laatste ontwikkelingen rond de nieuwe treinverbinding, die volgens haar in het voorjaar van 2007 in gebruik wordt genomen.

Veel fracties in de Tweede Kamer zijn ongerust over de mededeling van de minister dat over de HSL-Zuid op 1 april 2007 geen snelle treinen zullen rijden. Exploitant van de lijn High Speed Alliance (HSA) heeft de minister onlangs laten weten dat de nog te bouwen Italiaanse treinen niet op tijd gereed zullen zijn. Eerder was hierover in de Tweede Kamer ook al onvrede ontstaan toen HSA vorig jaar meldde niet meer dan zes treinen ter beschikking te hebben.

HSA legt de schuld bij het ministerie, dat te laat de gegevens over het in te bouwen veiligheidssysteem zou hebben geleverd. Minister Peijs spreekt dat tegen, maar zegt: ,,De schuldvraag acht ik op dit moment niet relevant''. Voor haar telt dat er in ieder geval treinen gaan rijden. ,,Over de schuldvraag zal wel een juridische procedure worden doorlopen'', is haar verwachting.

Ze deelt verder mee dat HSA aan het contract zal worden gehouden, wat inhoudt dat vanaf 1 april 2007 een vergoeding moet worden betaald voor de lijn. ,,Die vergoeding is voor het exclusieve recht om over de HSL-Zuid treinen te laten rijden, of ze van dat recht nu gebruik maakt of niet'', schrijft de minister. En ze voegt er nog aan toe dat ,,een eventuele juridische procedure niets afdoet aan de verplichting om de vervoersdiensten uit te voeren''.

De minister zegt ,,er van uit te gaan dat HSA treinen vindt''. Haar advies aan de exploitant is om andere fabrikanten te benaderen en daar tijdelijk treinen te huren. Peijs geeft aan dat het door haar persoonlijke interventie is gelukt om de bestaande Thalys-treinen sneller om te bouwen zodat ze eind 2007 over de nieuwe lijn kunnen rijden en niet, zoals verwacht, pas halverwege 2008.

Opvallend is dat minister Peijs in haar antwoorden uitgebreid ingaat op de voorspelling van sommige fracties in de Tweede Kamer dat HSA (een samenwerking NS en KLM) door de problemen failliet zal gaan. ,,HSA zal niet meteen failliet gaan'', aldus de minister. Vervolgens wijst ze op het eigen vermogen van het bedrijf, dat eventueel kan worden aangevuld met 200 miljoen euro van NS en KLM. Minister Peijs beroept zich verder op het contract met HSA waarin bepalingen zijn opgenomen ,,voor het geval HSA desondanks failliet gaat''.

Het bedrijf is verplicht nog een jaar na het faillissement de vervoersdiensten te continueren, zij het voor rekening van het rijk, dat daarvoor weer de treinen van HSA mag gebruiken.