Beatrix prijst Poetins strijd tegen terreur

Koningin Beatrix heeft gisteren in een tafelrede de Russische president Poetin, die een staatsbezoek brengt aan Nederland, geprezen om zijn ,,doortastend optreden tegen uitingen van racisme en xenofobie'' en de Russische bijdrage aan de ,,internationale strijd tegen het terrorisme''.

De koningin sprak op het Haagse Paleis Noordeinde, waar het officiële staatsbanket voor het bezoekende Russische staatshoofd plaatsvond. Vandaag sprak Poetin in Den Haag met premier Balkenende. Daarbij waren, volgens de premier, ,,zorgen'' over de mensenrechtensituatie in Tsjetsjenië overgebracht, waarover met de Russische president ,,een open gesprek'' mogelijk geweest was. Poetin van zijn kant omschreef het Russische beleid in Tsjetsjenië als onderdeel van de ,,strijd tegen het terrorisme''. Hij trok in dit verband een vergelijking met de moord op Van Gogh, die door premier Balkenende ter sprake was gebracht. Volgens Poetin is het van groot belang de krachten op het punt van de bestrijding van het terrorisme te bundelen, waarin men zich ,,geen minuut rust kan veroorloven''.

De PvdA ziet in de tafelrede van de vorstin aanleiding de regering om een brief te vragen, waarin wordt verantwoord op welke wijze tijdens het bezoek van Poetin van de zijde van de Nederlandse regering de mensenrechten aan de orde zijn gesteld. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer hadden de linkse oppositiepartijen er gisteren op aangedrongen, dit nadrukkelijk te doen.

,,Na een zeer lange en roerige periode heeft een groot en veelomvattend proces van stabilisering en consolidatie plaatsgevonden. De rechtsgelijkheid van de verschillende delen van de Russische Federatie is toegenomen'', aldus de koningin, die Tsjetsjenië niet met name noemde. Wel was in de toespraak sprake van ,,spanningen die zich onvermijdelijk voordoen in een land met zo'n grote culturele, religieuze en etnische verscheidenheid als het uwe. Uw doortastend optreden tegen uitingen van racisme en xenofobie die zich hebben voorgedaan, getuigt van de nieuwe politieke cultuur die u voorstaat'', aldus de koningin.

Poetin had gisteren een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Cohen. Buitenlandse deelname in ,,strategische sectoren'' (zoals energie, grondstoffen) mag niet groter zijn dan 49 procent, aldus de president, in de defensie-industrie niet groter dan 25 procent. Andere sectoren, zoals de bancaire en de infrastructuur, staan open voor 100-procentsdeelnemingen. Het gesprek stond onder leiding van minister Brinkhorst.

hoofdartikel pagina 7

zakenlieden pagina 17