Wet voor ouderen in Japan

Het Japanse parlement heeft vandaag een wet aangenomen die specifiek is bedoeld om de mishandeling van ouderen tegen te gaan. Volgens de nieuwe wet, die in april volgend jaar van kracht wordt, zijn degenen die gevallen van ouderenmishandeling ontdekken, voortaan verplicht dat te melden aan de lokale autoriteiten. Die moeten op hun beurt een onderzoek instellen in samenwerking met de politie.

Volgens hoogleraar Soji Tanaka uit Tokio is de nieuwe wet hard nodig om het probleem van ouderenmishandeling in Japan, dat lange tijd niet is onderkend, aan te pakken. ,,Ik heb me veertien jaar ingespannen voor deze wet voordat politici eindelijk begonnen te luisteren'', zei hij.

Net als in bijvoorbeeld Nederland, waar in verschillende maar niet in alle provincies meldpunten bestaan voor ouderenmishandeling, zijn het in de meeste gevallen de eigen kinderen of naasten die zich schuldig maken aan de mishandeling van bejaarden. Pas vorig jaar april publiceerde Japan voor het eerst een overzicht. Daarin werden 1.991 gevallen beschreven. Maar volgens deskundigen ligt het werkelijke aantal ouderenmishandelingen aanzienlijk hoger, hoewel in de Japanse samenleving oudere mensen traditioneel in hoog aanzien staan en in Japan, meer dan in Westerse landen, bejaarde ouders vaak bij een van hun kinderen inwonen. De zorg voor de ouderen ligt dan ook vaak in handen van de kinderen. Uit het Japanse overzicht van vorig jaar bleek dat de daders van ouderenmishandeling in 32 procent van de gevallen een zoon was en in 21 procent de schoondochter.