`Watercrisis bedreigt China'

Nergens ter wereld is het tekort aan schoon drinkwater zo urgent en nijpend als in China. De Chinese onderminister van Bouw, Qiu Baoxing, heeft dat gisteren in Peking gezegd op een internationale conferentie over drinkwater voor de stedelijke bevolking in China.

China wordt, aldus de onderminister, geconfronteerd met een ,,watercrisis'' die ,,ernstiger'' en ,,urgenter'' is dan in welk ander land ook. ,,We moeten het probleem oplossen voordat het te laat is'', zei hij.

Analisten hebben al vaker gewaarschuwd dat waterschaarste en watervervuiling momenteel de grootste bedreiging vormen voor de economische en sociale ontwikkeling van China. Chinese autoriteiten hebben op de conferentie in Peking, die vandaag afloopt, buitenlandse investeerders opgeroepen bij te dragen aan het verbeteren van de watervoorziening in China's miljoenensteden. Minister van Bouw Wang Guangtao zei afgelopen zondag op de bijeenkomst dat vooral investeringen welkom zijn in de aanleg van riolering en waterzuivering. Volgens het ministerie van Bouw worden zo'n 400 van de 669 grootste steden in China geconfronteerd met structureel watertekort, en is het water dat wel beschikbaar is in 90 procent van de gevallen in meer of mindere mate vervuild.

Volgens de Chinese hoogleraar Qian Yi, als milieuspecialist verbonden aan de Tsinghua universiteit in Peking, wordt China's watercrisis veroorzaakt door twee problemen: de relatieve schaarste aan water en de vervuiling. Uit natuurlijke bronnen is per hoofd van de bevolking in China 2.200 kubieke meter water beschikbaar, ongeveer een kwart van het gemiddelde in de wereld, en die hoeveelheid zal de komende jaren zakken. Daarbij komt dat vijf van de zeven grote rivieren in China ernstig zijn vervuild.

,,Kortzichtigheid bij de economische ontwikkeling in combinatie met vernietiging van het milieu zijn nog steeds wijdverspreid in China'', zei hoogleraar Qian. Volgens haar gaat meer dan 20 procent van de watertoevoer naar de grote steden verloren door lekken in de pijpleidingen, wat ze bestempelde als ,,een ontoelaatbare verspilling''.

Momenteel komen vooral uit het zuiden van China berichten over waterschaarste en verzilting als gevolg van aanhoudende droogte.