Vurig katholiek en vurig patriot

Kazimierz Marcinkiewicz, de nieuwe premier van Polen, geldt binnen zijn partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) als een financiële goeroe, hoewel hij in een vorig leven natuurkundeleraar was en zich in de jaren negentig als politicus vooral bezighield met onderwijskwesties. Zijn werkzaamheden binnen de parlementscommissie van Schatkist, die zich onder meer over privatiseringen buigt, zijn van recente datum.

Hij is in de eerste plaats een goed katholiek. Na zijn benoeming toog de nieuwe premier gisteren eerst naar de kerk, met zijn voltallige kabinet. Marcinkiewicz was in de jaren negentig zeer actief in de Nationale Christenunie (ZChN) en in Vaderland (Ojczyzna), twee ultrakatholieke, nationalistische partijen, die later deels opgingen in het moreelconservatieve PiS. Hij is lid van de Maltezer ridderorde en heeft een medaille van verdienste op zak van het aartsbisdom van Poznan, in het westen van Polen. In zijn jonge jaren was hij koorknaap.

Marcinkiewicz gelooft in traditionele waarden en beschreef homoseksualiteit onlangs als een ziekte waartegen Poolse families beschermd moeten worden. Hij is ook iemand die hecht aan orde en eerlijkheid. In een verklaring van goed gedrag uit 2001, die alle PiS-leden destijds voor de verkiezingen verplicht moesten invullen en ondertekenen, verklaart hij nooit in aanraking te zijn geweest met justitie en één bekeuring te hebben gekregen, in 1997, wegens het lopen door rood licht. Onder het communisme bezat hij niets, zo verklaart hij, en sindsdien is hij eigenaar geworden van een eigen huis en twee auto's (één voor zijn vrouw). Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder het boek `Eerlijk zijn en werken in de politiek'.

De 45-jarige Marcinkiewicz werd in 1959 geboren in Gorzow, in het zuidwesten van Polen. Hij studeerde natuurkunde en wiskunde in Wroclaw en werd daarna leraar. In de jaren tachtig was hij lid van vakbond Solidariteit, de beweging van Lech Walesa, en drukte hij illegaal tijdschriften. Na de val van het communisme werd hij schoolinspecteur en gemeenteraadslid. Samen met zijn twee broers Arkadiusz en Miroslaw domineerde hij jarenlang de politieke scène van Gorzow. Zijn nationale politieke carrière begon in 1992, toen hij even onderminister van Onderwijs was. Eind jaren negentig trad hij op als adviseur voor een onderwijshervorming en zat hij in de parlementscommissie voor Onderwijs. In 1998 werd hij door het weekblad Polityka uitgeroepen tot één van de beste parlementariërs, vanwege zijn grote dossierkennis op het gebied van onderwijs. Tussen 1999 en 2001 bereikte zijn carrière een voorlopig hoogtepunt, toen hij kabinetschef was van de toenmalige rechtse premier Jerzy Buzek.

Marcinkiewicz is in totaal al twaalf jaar parlementslid geweest. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. De nieuwe premier zingt graag, hij heeft jarenlang een regionaal zangfestival georganiseerd en heeft een voorkeur voor patriottische liederen.

    • Stéphane Alonso