Veel lof voor Peter R. de Vries

Nieuwkomer Peter R. de Vries, die zich verzet tegen de Haagse mores, wordt door de Haagse politici van harte welkom geheten.

,,We kunnen ons vinden in veel van zijn voorstellen.''

Het sterke van Peter R. de Vries, zegt fractievoorzitter Boris Dittrich (D66), is dat hij ,,van buiten Den Haag komt''. ,,Hij kan de man zijn die het ongeloof en het wantrouwen in de politiek wegneemt.''

Dittrich heeft de gisteren gepresenteerde proclamatie van Peter R. de Vries gelezen. Hij stelt voorop dat er ,,heel aardige dingen instaan'', met veel ,,herkenbare ideeën''. De legalisering van softdrugs bijvoorbeeld, of sommige voorstellen tot democratische vernieuwing. ,,Laat hem maar beuken op de muren van het Haagse bastion. Ik zal de deur opendoen.''

Net als Dittrich reageerden de meeste politieke leiders positief op nieuwkomer Peter R. de Vries. De overeenkomsten in programmapunten werden benadrukt. De kritiek kwam meestal op de tweede plaats – als die al kwam. PvdA-leider Bos, die zich tot nu toe op de vlakte had gehouden, zei zich ,,in veel voorstellen'' van De Vries ,,goed te kunnen vinden''. Bos doelt speciaal op het voorstel het geld voor ontwikkelingshulp te verhogen en het legaliseren van de softdrugs.

Op een politieke bijeenkomst in Katwijk sloot ook Dittrichs coalitie-collega Van Aartsen (VVD) De Vries in de armen. Een paar keer citeerde hij in een toespraak de oprichter van de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang (PRDV). ,,Een van de uitstekende punten uit de proclamatie van De Vries is dat er weer een betrouwbare overheid moet komen. Dat is ook een belangrijk punt voor ons.'' En: ,,Ik geef Peter R. de Vries er gelijk in dat de politiek moet waarmaken wat ze u, de kiezers, belooft.''

De Vries schrijft in een bijgevoegd `Testimonium' dat hij al twintig jaar niet gestemd heeft omdat hij ,,de politiek van de gevestigde orde niet wilde sanctioneren''. Deze orde maakt zich volgens de misdaadverslaggever van SBS6 onder meer schuldig aan ,,handjeklap, achterkamertjesoverleg, hypocrisie, opportunisme, nepotisme, mediageilheid en schijn-democratie''.

Ondanks deze beschuldiging reageert deze `gevestigde orde' opvallend mild. Kritiek was er alleen op de financiële onderbouwing (Bos), op het ontbreken van een sociaal-economische en milieuparagraaf (Dittrich) en – bij monde van SGP-fractievoorzitter Van der Vlies – op de presentatie van De Vries' programmapunten die naar Maarten Luther verwezen. Het CDA wil niet reageren op het programma.

Of het uiteindelijk nog tot een echte politieke strijd komt, moeten de partijen dan ook nog afwachten. De Vries heeft zijn politieke lot verbonden aan een enquête die onderzoeksbureau TNS NIPO op 16 december zal houden. Mocht 41 procent van de ondervraagden De Vries een aanwinst voor de politiek vinden, dan zal hij verdergaan met zijn partij. Hij wil minimaal tien zetels halen en denkt dat hij kansloos is als niet de beoogde 41 procent haalt. De eerste peiling van marktonderzoeker TNS NIPO, vorige week, toonde aan dat 21 procent hier positief over was. Vanaf nu zullen de onderzoekers dit wekelijks bijhouden. Een andere opiniepeiler, Maurice de Hond, komt overigens met een heel ander percentage. Volgens zijn peiling vindt 35 procent van de ondervraagden de PRDV een aanwinst voor de politiek.

Het is een unicum dat een politicus zijn lot op voorhand verbindt aan de resultaten van een opiniepeiling, waarmee het `panel van gepeilden' feitelijk beslist over het doorgaan van een nieuwe politieke partij. D66-fractievoorzitter Dittrich noemt dit staatsrechtelijke novum ,,heel interessant''. ,,Het doet me aan de Verenigde Staten denken, waar de politiek al veel verder is met het doorvoeren van nieuwe technieken.''

Dat De Vries een minimum van tien zetels aanhoudt, is niet nieuw. Oud-minister Herman Heinsbroek (LPF) kondigde in 2002, na de val van het kabinet Balkenende I, de komst van een nieuwe politieke partij aan, de Lijst Nieuwe Politiek. Voor minder dan tien zetels zou hij niet de Tweede Kamer ingaan. Door tegenvallende peilingen en een gebrek aan kandidaten trok hij zich terug voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2003.

Bestuurslid van de PRDV Jan Nagel richtte in 2001 Leefbaar Nederland op. Hij verbond toen zijn lot als bestuurslid direct aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002. Zijn partij zou te weinig kunnen uitrichten met minder dan tien zetels en daarmee zou hij geen geloofwaardig bestuurder meer zijn. Leefbaar Nederland behaalde twee zetels en Nagel stapte op.