Rijk betaalt 1.900 leden adviescommissies

Het rijk maakt over precies een maand de vergoedingen voor leden van adviescommissies openbaar. Dat hebben de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en De Geus (Sociale Zaken, CDA) vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Uit een `rijksbrede' inventarisatie voor de ministerraad is gebleken dat er in mei van dit jaar 297 commissies actief waren met 1.900 betaalde leden. Daar zijn de commissies of zelfstandige bestuursorganen die uitsluitend uit ambtenaren bestaan, niet bijgeteld.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de fracties van GroenLinks, de LPF en de VVD. Dit nadat bekend geworden was dat voorzitter Rosenmöller van de commissie voor Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden (PaVEM) per jaar 70.000 euro incasseerde voor deze deeltijdfunctie. De oud-fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer reageerde op die publicatie door 25.000 euro terug te storten.

Het onderzoek naar de adviescommissies laat zien dat bij ruim 13 procent (40 commissies) de vergoeding hoger ligt dan het maximum dat genoemd is in het besluit voor vacatiegelden. Bij deze 40 commissies betreft het meestal `ingehuurde' voorzitters die ,,een marktconform bedrag ontvangen'', maar in sommige gevallen gaat het geld naar het adviesbureau dat de voorzitter en/of leden heeft geleverd.

De ministers Remkes en De Geus willen zo snel mogelijk een brede regeling voor al die verschillende commissies van kracht laten worden.

Daarnaast zal er een algemene bepaling komen om afwijkingen van het vergoedingen- of vacatiegeldenbesluit mogelijk te maken.