Opmerking over brand Schiphol `achterdochtig'

Tweede-Kamerlid Arno Visser (VVD) is tegen het verlenen van een verblijfsvergunning voor de overlevenden van de ramp op Schiphol (NRC Handelsblad, 28 oktober). Brandstichting door illegalen om een verblijfsvergunning te krijgen zou daardoor wel eens aangemoedigd kunnen worden. Met grote zekerheid is te stellen dat áls er al brand is gesticht, dat door een van de overledenen is gebeurd. Visser heeft al eerder soortgelijke opmerkingen gemaakt in de Congo-affaire. Toen stelde hij dat de vertrouwelijke asielinformatie waarover de Congolese autoriteiten beschikten misschien wel door de betrokken vluchtelingen zelf in plaats van door de IND overhandigd zou kunnen zijn. Je moet toch wel over een behoorlijk ziekelijke achterdocht beschikken om dit te kunnen bedenken. Ondanks de term `adequaat handelen' die Verdonk direct na de ramp bezigde, het mislukkende terugkeerbeleid, het integratiedrama enz. is te hopen dat Verdonk blijft zitten. Het VVD-alternatief op deze post is Arno Visser en met hem zijn we een stuk verder van huis.