Jongere moet dagbesteding verantwoorden

Jongeren die van school af gaan zonder diploma moeten straks aan hun gemeente uitleggen hoe zij hun dag besteden. Dit is een van de maatregelen die minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) voorstelt om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen.

De minister schrijft dit in een brief die vandaag naar de Kamer is gestuurd. Het aantal voortijdige schoolverlaters is vorig schooljaar niet minder geworden. In 2004-2005 bedroeg het aantal net zo veel als het schooljaar daarvoor, 64.000.

Bij aanvang van deze kabinetsperiode bedroeg het aantal voortijdige schoolverlaters jaarlijks 71.000. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die afhaken zonder diploma op het zogenoemde mbo-2 niveau. De minister heeft de ambitie dit aantal in 2006 terug te brengen tot 50.000. Die doelstelling zal zeker niet worden gehaald zonder extra inspanningen.

Van der Hoeven en haar staatssecretaris Rutte (VVD) openen daarom `de aanval op de uitval'. Daarvoor hebben zij enkele snel in te voeren maatregelen bedacht.

Zo willen zij voortijdige schoolverlaters gaan verplichten informatie te verstrekken aan gemeenten over hun dagbesteding. Jongeren die stelselmatig niet meewerken, kunnen later als zij een uitkering aanvragen, worden gekort. Ook willen Van der Hoeven en Rutte zogenoemde jongerenloketten invoeren waar jongeren geholpen kunnen worden aan een baan of een opleiding.

Uit de vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat er grote regionale verschillen zijn als het gaat om voortijdige schoolverlaters. Rotterdam en Flevoland hebben de meeste schoolverlaters (beiden 8 procent), gevolgd door West-Brabant (5 procent) en dan door Amsterdam, Haaglanden en Twente (3 procent).

Het aantal jongeren tussen de 20 en 24 jaar in Nederland dat geen onderwijs meer volgt en geen diploma heeft, is hoog vergeleken bij andere landen van de Europese Unie. Dat blijkt uit het jaarlijkse vergelijkende onderzoek naar onderwijs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Europese ministers van onderwijs hebben in 2000 tijdens de top in Lissabon afgesproken het aantal schoolverlaters in 2010 terug te brengen met 50 procent.