DCDC2-gen veroorzaakt dyslexie

Bijna twintig procent van de gevallen van dyslexie is te wijten aan veranderingen in hetzelfde gen. Dat zeggen Amerikaanse genetici op basis van een studie naar dat DCDC2-gen, die zij het afgelopen weekeinde publiceerden in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

De genvariant is aangetroffen in gezinnen waarin veel dyslexie voorkomt. Mensen met dyslexie hebben problemen met lezen en spellen, terwijl ze wel een normale intelligentie hebben. Naar schatting is drie tot tien procent van de bevolking dyslectisch. In landen met een complexe spelling, zoals de Engelse, gelden veel meer mensen als dyslectisch dan in landen met een eenvoudige spelling, zoals de Italiaanse.

Dat dyslexie voor een groot deel erfelijk bepaald is, is al sinds de jaren vijftig bekend. Er zijn pas enkele genen voor beschreven. Het ging steeds om zeldzame varianten of om betwiste vondsten.

Variaties in het DCDC2-gen komen echter algemeen voor in gezinnen waar woordblindheid heerst, zo blijkt uit de Amerikaanse studie. De onderzoekers vonden ruim tien verschillende DCDC2-varianten die elk bij ruim twintig procent van de dyslectici in de studie voorkwamen. Uit die frequenties kan worden geschat dat iets minder dan een op de vijf dyslectici een variatie in DCDC2 bezit. Elk van de varianten die de Amerikanen vonden, vergrootte de kans op een bepaald deelkenmerk van dyslexie.

De preciese functie van het DCDC2-gen is niet bekend. Het doet vooral zijn werk in hersengebieden die actief zijn als mensen lezen. Proefdiertests lieten zien dat zenuwcellen tijdens de ontwikkeling van de hersenen niet goed op hun plaats terechtkomen als DCDC2 wordt uitgeschakeld. De Amerikaanse onderzoekers verwachten echter niet dat de menselijke DCDC2-varianten zulke radicale effecten hebben.

De leider van het onderzoeksteam, hoogleraar J.R. Gruen van de Yale-universiteit, pleit er voor om direct te beginnen met genetische testen voor DCDC2. Anderen wijzen er echter op dat zulke tests duur en moeilijk zijn.

Het DCD2-gen ligt op het zesde chromosoom, in een gebiedje waarvan al langer bekend was dat het bij dyslexie betrokken is. Eerder dit jaar werd er ook al een ander dyslexie-gen gevonden. Op andere chromosomen liggen nog meer gebieden waarin zich dyslexie-genen moeten bevinden, maar die zijn minder goed in kaart gebracht.