Bijstandsmoeders: lusten of lasten 6

Bijstandsmoeders wordt een `comfortabele levenshouding' verweten, waarvoor de samenleving i.c. mevrouw Withuis, moet opdraaien.

Hoe is het mogelijk deze drie dames van `hoogmoed' te beschuldigen waar een werkzaam leven feitelijk als superieur wordt opgevat. Je leven wijden aan de opvoeding van je kinderen ,,waar de samenleving niet om gevraagd heeft'' lijkt op zijn minst een sociologische misvatting. Die samenleving heeft die kinderen hard nodig! Mevrouw Withuis ontzegt de dames elke keuzevrijheid en reduceert levenskeuze tot die tussen kindvriendelijkheid versus werkvijandigheid. Als dit het product van het feminisme is, dan lijkt dat werkelijk gepaard te gaan met verlies van welk (emotioneel) inlevingsvermogen dan ook. Dan zijn er wellicht gelukkig nog dames die echt en hartgrondig tegen de stroom in zwemmen.