Bijstandsmoeders: lusten of lasten

Socioloog en Opzij-columniste Jolande Withuis hekelde vorig week op deze pagina de `werkvijandige houding' van bijstandsmoeders. Dit artikel leidde zowel tot instemming als tot felle kritiek. Hieronder een selectie uit de reacties.