Bijstandsmoeders: lusten of lasten 1

Veel in het artikel van mevrouw Withuis over bijstandsmoeders, waarvan de titel `Bijstandsmoeders zijn dom en lui' (Opiniepagina, 27 oktober), naar mijn mening geen recht doet aan de inhoud, vind ik behartigenswaardig. Toch twee opmerkingen.

– ,,In Nederland wordt het mannelijk kostwinnerschap nog steeds niet als een antiquiteit gezien zeker door mannen niet [...]'', schrijft Withuis. Dat vind ik een loze generalisering, omdat bewijs ervoor ontbreekt, althans niet door haar wordt aangedragen. Vooralsnog lijkt mij dat alleen maar een veronderstelling. Overigens: men kan het met haar bezwaren heel wel eens zijn zonder te vinden dat het mannelijk kostwinnerschap een antiquiteit is.

– Het antwoord dat mevrouw Withuis geeft op de vraag waarom het moederschap niet beloond wordt met een passend salaris, luidt: ,,de samenleving heeft om die kinderen niet gevraagd''. Als dát de reden moet zijn waarom moeders geen salaris krijgen, valt niet goed te begrijpen waarom wij in dit land dan wel kinderbijslag kennen; dat is dan toch ook niets anders dan een financiële ondersteuning aan ouders voor kinderen waar de samenleving ,,niet om gevraagd heeft''. De formulering vind ik trouwens stuitend: hoe zou zij het vinden als zij te horen kreeg dat de samenleving destijds ,,niet om haar gevraagd heeft''?

    • P.M. Knaapen Eindhoven