www.nrc.nl.

Na de herfstvakantie deze week weer veel nieuws op de scholierensite van NRC Handelsblad.

A4-krant over Armoede

Vandaag verschijnt een nieuwe A4-krant met de titel `Armoede in debat'.

Het afgelopen jaar is door de rijke landen van de wereld veel gepraat over de manier waarop de rijke landen de arme landen kunnen helpen. Een adviesorgaan van de Verenigde Naties, het Millennium Project, formuleerde een actieplan voor de komende tien jaar. `Armoede' werd daarom het thema-onderwerp van de Nederlandse kampioenschappen debatteren voor scholieren, dat dit najaar voor de achtste keer wordt georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut. De A4-krant is gemaakt om de debaters munitie te verschaffen voor de strijd die zij moeten aangaan. Maar uiteraard is de krant ook geschikt voor andere geïnteresseerde lezers.

Voor de krant zijn onderwerpen gekozen bij de 14 stellingen die het debatinstituut voor het kampioenschap heeft geformuleerd. De artikelen gaan over wereldwijde problemen als kinderarbeid, schuldenlastverlichting, genitisch veranderd voedsel en landbouwsubsidies. Er is ook veel te lezen over zaken die dichter bij huis liggen, zoals sociale stages voor scholieren, de vraag of commerciële tv tot `geestelijke armoede' leidt, en bespiegelingen over de vraag of geld eigenlijk gelukkig maakt. De A4-krant is in PDF-formaat en kan worden gedownload vanaf www.nrc.nl/scholieren.

Zie verder de weekkrant met onder meer de forumvraag naar aanleiding van de brand in het detentiecentrum op Schiphol: moeten de overlevenden een verblijfsvergunning krijgen?