Warmer klimaat `problematisch'

De effecten van klimaatverandering zijn nu beperkt en zullen pas aan het einde van deze eeuw ,,problematisch'' worden voor Nederland. Dan zal de veiligheid van laag-Nederland in het geding komen door een combinatie van voortgaande zeespiegelstijging, bodemdaling en hoge rivierafvoeren.

Dat is de belangrijkste boodschap van een studie van het Milieu- en Natuurplanbureau, die vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA).

De effecten van de klimaatveranderingen zijn al wel waarneembaar. De zeespiegel stijgt en de natuur reageert al op de temperatuurverandering. ,,Maar de komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan'', aldus de studie.

Een algehele temperatuurstijging zal naar verwachting leiden tot gezondheidswinst, maar deze zal teniet worden gedaan door verhoogde sterfterisico's bij extreem warm weer. Allergieën en de ziekte van Lyme, door tekenbeten, zullen vaker voorkomen. De veranderingen kunnen voor toerisme en landbouw zowel positief als negatief uitpakken. ,,Dat is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen elders in Europa.'' Problemen met een tekort aan koelwater, zoals in de extreem droge zomer twee jaar geleden, zullen zich vaker voordoen, aldus de studie.

Er zullen vaker extreem warme en droge zomers zijn in Nederland, maar ook meer en heviger buien. Hoge afvoeren van rivierwater nemen toe. Als stroomopwaarts gelegen landen maatregelen nemen om overstromingen te beperken, dan nemen in Nederland de risico's toe. Tegen het einde van de eeuw zal de zeespiegel 20 tot 110 centimeter zijn gestegen. ,,Deze bandbreedte geeft aan hoe groot de onzekerheden nog zijn.''

Als gevolg van de klimaatverandering dreigen verschillende soorten planten en dieren te verdwijnen uit Nederland. Klimaatzones verplaatsen zich met 400 kilometer per eeuw, wat voor veel organismen te veel is om zich aan te passen. Ondanks nieuwe soorten zal er ,,netto'' sprake zijn van een afnemende soortenrijkdom.

De klimaatverandering wordt deels door menselijke activiteiten veroorzaakt, zo is eerder door deskundigen over de gehele wereld bepaald. Maar zelfs bij een sterke vermindering van emissies van broeikasgassen gaan de veranderingen nog ,,heel lang door'', aldus de studie. Oorzaak is de ,,vertraagde reactie van het klimaatsysteem''.

Het rapport `Effecten van klimaatverandering in Nederland' is gemaakt door het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Universiteit van Maastricht en het Platform Communication on Climate Change, een multidisciplinair samenwerkingverband.