Nederland dichter bij Kyoto-normen

De kans dat Nederland in 2010 voldoet aan de verplichtingen in het Kyoto-verdrag over het terugdringen van broeikasgassen is fors gestegen, maar nog geen honderd procent. Dat is de conclusie van het kabinet na bestudering van de Evaluatienota Klimaatbeleid.

Pagina 3