Koizumi herschikt kabinet en benoemt kroonprins

Premier Koizumi heeft vandaag zijn kabinet een duidelijk conservatieve signatuur gegeven bij een herschikking van de posten, waarbij een duidelijke kandidaat voor zijn opvolging naar boven is komen drijven.

Komende man Shinzo Abe zit vanaf vandaag als een spin in het web van de macht door zijn promotie tot kabinetssecretaris, een functie met de rang van minister. De kabinetssecretaris is de rechterhand en woordvoerder van de premier en als zodanig zeer invloedrijk.

De 51-jarige Abe is populair bij de kiezers en vaak genoemd als mogelijke opvolger van Koizumi. Hij heeft zich in het verleden een conservatief nationalist getoond en een havik tegenover, bijvoorbeeld, communistisch Noord-Korea. Ook heeft hij nooit kritiek geuit op premier Koizumi in een van de meest controversiële kwesties in Japans externe relaties – de bezoeken van Koizumi aan de Yasukuni Tempel.

China en Zuid-Korea eisen een einde aan de bezoeken van Japanse leiders aan Yasukuni, omdat daar de oorlogsleiders worden vereerd die later zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdrijven. Afgelopen maand zei Shinzo Abe hierover: ,,Ik geloof dat het niet meer dan natuurlijk is dat de leider van een land respect toont jegens diegenen die hun leven voor het land hebben gegeven.''

De taak om de relaties met China en Zuid-Korea te repareren ligt bij de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, veteraan Taro Aso. Ook Aso is in het verleden genoemd als mogelijke nieuwe leider van de partij en was tot vandaag minister van Binnenlandse Zaken. Aso constateerde aangaande de bezoeken aan Yasukuni dat de relaties met China en Korea wellicht ,,op de korte termijn'' beschadigd mogen zijn, maar dat geen enkel ander land om een einde aan de bezoeken heeft gevraagd. ,,Derhalve zijn de bezoeken een goede zaak'', aldus Aso vorige maand.

Herschikking van kabinetten gebeurt regelmatig in Japan. Een belangrijke reden daarvoor is dat de politici van de regerende Liberaal Democratische Partij allemaal enige tijd op het ministersfluweel willen zitten en de invloed van ministers op het beleid toch niet als groot wordt ingeschat. De laatste jaren is de invloed van politici echter enigszins gegroeid na hervormingen die eind jaren negentig zijn doorgevoerd. Tekenend is dat Koizumi zijn economische rechterhand sinds 2001, minister Heizo Takenaka, in het kabinet heeft gehandhaafd – nu als minister van Binnenlandse Zaken, waar hij toezicht houdt op de posterijen die worden geprivatiseerd. Ook minister van Financiën Sadakazu Tanigaku is gehandhaafd.