Kans groter op voldoen aan Kyoto-normen

De kans dat Nederland in 2010 voldoet aan de verplichtingen in het Kyoto-verdrag over het terugdringen van broeikasgassen is fors gestegen, maar nog geen honderd procent.

Dat is de conclusie van het kabinet na bestudering van de Evaluatienota Klimaatbeleid van staatssecretaris Van Geel (VROM). Het stuk bevat informatie van diverse departementen en onderzoeksinstituten.

Volgens de berekeningen in de nota is de haalbaarheid van de binnenlandse taakstelling voor de normen van het klimaatverdrag toegenomen van 50 naar 90 procent. Dat komt onder meer door het stimuleren van biobrandstoffen in auto's. In 2007 moet twee procent van alle motorbrandstoffen bestaan uit biobrandstof, zoals koolzaadolie.

Andere maatregelen die de aanzienlijke verbetering veroorzaken, zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot in de glastuinbouw en de woningbouw. Van Geel waarschuwt wel voor onzekerheden, zoals de groei van het aantal auto's en motoren en de stijging van de brandstofprijzen. Daarom bestudeert het kabinet nu reservemaatregelen die de tegenvallers op moeten vangen. Een mogelijkheid is om het aandeel van de biobrandstoffen hoger te laten uitvallen dan twee procent.

Het kabinet trekt tevens de conclusie dat het klimaatbeleid tot nu toe resultaat heeft gehad op de gemiddelde aanwezigheid van broeikasgassen in het milieu. ,,Zonder dit beleid zou de uitstoot van broeikasgassen vijf procent hoger zijn geweest''. Het grootste effect is volgens de Evaluatienota behaald door energiebesparing. Drie van de broeikasgassen tonen een forse daling, maar de uitstoot van CO2 blijft volgens de nota stijgen.

Eind vorig jaar waarschuwde het Europees Milieu Agentschap (EEA) dat de meeste Europese landen de doelstellingen van Kyoto bij lange na niet zouden halen. Van Geel zei toen dat die verwachting te somber was. Vooral ook door medewerking aan reducties in het buitenland die mogen worden meegerekend bij de binnenlandse doelstellingen.

Uit de Evaluatienota blijkt nu dat het onduidelijk is of de buitenlandse taakstellingen zullen worden gehaald. Volgens Van Geel moeten tal van contracten met diverse organisaties nog precies worden ingevuld. In het komende voorjaar moet bekend zijn of er voldoende contracten gesloten zijn om de doelen te halen. Het Kyoto-protocol dat eerder dit jaar van kracht werd, bevat de verplichting dat de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 zes procent lager ligt dan in 1990.