Hoge conjunctuur zorgt voor meer ziekteverzuim

Bij een gunstige economische ontwikkeling melden meer werknemers zich ziek. Een daling van de werkloosheid met 1 procentpunt leidt naar schatting tot een stijging van het ziekteverzuim met een kwart procentpunt. Dit concludeert het Cetraal Planbureau (CPB) in een vandaag verschenen rapport. Uit het onderzoek blijkt dat het totale ziekteverzuim sinds 1980 is gedaald van ruim 9 procent van de beschikbare werkdagen tot 6,2 procent. Dit jaar levert het ziekteverzuim een kostenpost voor werkgevers op van 6 miljard euro, 3 procent van de totale loonsom.