`Generaal pardon na gigantische ramp'

Van diverse kanten wordt gepleit voor een generaal pardon voor de slachtoffers van de Schipholbrand.

Na de Bijlmerramp in 1992 kwam er een Kosto-lijst, genoemd naar de toenmalig staatssecretaris Kosto (Justitie, PvdA). Illegalen die konden bewijzen dat ze op het moment van de vliegramp in een van de verwoeste flatgebouwen verbleven, kwamen op de lijst en kregen een permanente verblijfsvergunning. Even leek het dat zo'n 2.000 mensen zich zouden melden, maar uiteindelijk bevatte de lijst 130 namen.

Komt er nu, na de brand in het detentiecentrum Schiphol, een Verdonk-lijst van de opgesloten illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers? Als het aan oud-burgemeester Van Thijn van Amsterdam ligt komt er voor deze mensen een `generaal parton'. ,, Deze mensen zijn het slachtoffer van een situatie die de overheid zelf heeft geschapen'', aldus PvdA'er Van Thijn vanmorgen. ,,We hebbben hen in Schiphol-Oost opgesloten in voorzieningen die beneden de maat zijn, zoveel is al wel duidelijk.'' Van Thijn vindt dat Nederland daarom de humanitaire plicht heeft om alle betrokkenen in de gelegenheid te stellen om een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen. Er is volgens hem sprake van een gigantische ramp. ,,Er zijn elf doden, we kunnen de betrokkenen niet over drie dagen, drie maanden of drie jaar alsnog met het vliegtuig terugsturen '', aldus Van Thijn, die momenteel Eerste-Kamerlid is.

D66-leider Dittrich is het eens met de beslissing van minister Verdonk om de uitzetting van de illegale vreemdelingen die bij de brand betrokken waren op te schorten. ,,Deze mensen hebben een uiterst traumatische ervaring achter de rug, die kunnen we nu niet uitzetten'', aldus Dittrich vanmorgen. Maar hij vindt dat pas na de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaak van de brand de vraag kan worden beantwoord welke betrokkenen wel en welke niet een verbijfsvergunnig moeten krijgen. ,,Als blijkt dat de brand door een of meerdere mensen die op Schiphol vastzaten is aangestoken, dan mag dat niet worden beloond met een verblijfsvergunning.'' Volgens Dittrich moeten de daders strafrechtelijk worden vervolgd. De anderen, of ze nu criminele antecedenten hebben of niet, moeten volgens hem een verblijfsvergunning krijgen. ,,Nederland had de plicht goed voor hen te zorgen, dat is niet gebeurd.'' Het Kamerlid Hirsi Ali zei zondag dat de illegale vreemdelingen die de fatale brand van nabij hebben meegemaakt een verblijfsvergunning moeten krijgen. Ook volgens haar is er sprake van een humanitare ramp. Zij wil dat de betrokken illegalen daarom niet worden uitgezet. Maar zij wordt vooralsnog niet gesteund door haar fractie, zo blijkt uit opmerkingen van het Kamerlid Visser.

Het wachten is nu op de uitkomsten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Mogelijk volgende week publiceert deze raad een eerste rapport over oorzaken van de ramp.