Zo komen de fabeltjes over de omroep in de wereld

In zijn artikel `Laat burgers kiezen over toekomst van publieke omroep' schrijft Ton Steinz (NRC Handelsblad, 10 oktober) over de `nieuwe' zender Hilversum 3: `De luisterdichtheid van de nieuwe zender kwam dan ook nimmer in de buurt van die van het eerdere Veronica.'

Nu citeer ik uit het veelomvattende werk van Huub Wijfjes, Omroep in Nederland (pag.111): `Begin 1974 was het luisteraandeel van Hilversum 3 tot meer dan 50 procent gestegen, en dat van Hilversum 1 en 2 samen gedaald tot omstreeks een kwart, terwijl Veronica nog een kwart haalde.'

Hier leest u een juiste weergave van de werkelijkheid. En zo komen de fabeltjes in de wereld.

    • Co de Kloet Kortenhoef