Windmolens

In het artikel `Niets is zo veranderlijk als de wind' (wetenschapspagina, 20 oktober) worden mij uitspraken in de mond gelegd die op de betreffende bijeenkomst weliswaar gedaan zijn, maar niet door mij. Daarnaast geldt dat de door mij gehouden voordracht plaatsvond op basis van het door mij van 1998 tot 2003 verrichte promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft en niet of nauwelijks relatie heeft met mijn huidige werkzaamheden. Ik sprak daarom, zoals ook duidelijk op de bijeenkomst aangekondigd, op persoonlijke titel en had het op prijs gesteld wanneer dit in het artikel als zodanig naar voren was gekomen. De nu gelegde relatie met mijn werkgever is onterecht.

    • Dr.Ir. J.G. Slootweg