Verweer

Het Zaterdags Bijvoegsel van 15 oktober bracht een vraaggesprek met Cynthia Brzak, de VN-werknemer die Ruud Lubbers aanklaagde wegens seksuele intimidatie. Er kwamen vier reacties, zoals de volgende.

Blijkens het recente interview met mw. Cynthia Brzak over haar klacht tegen de heer Lubbers als Hoge Commissaris van de UNHCR in NRC Handelsblad van 15 oktober j.l. en de talloze eerdere publicaties daarover in uw krant geeft u blijk van een grote, maar helaas eenzijdige belangstelling voor en tendentieuze behandeling van dit onderwerp. De zaak is al geruime tijd geleden afgedaan, nadat de VN-secretaris-generaal Kofi Annan de klacht ongegrond had verklaard en mw. Brzak haar hoger beroep tegen die uitspraak had ingetrokken. De lezers die een minder eenzijdige berichtgeving dan die van NRC Handelsblad op prijs stellen kunnen voor de andere kant van het verhaal terecht bij de website van Nova (www.novatv.nl) waarop het verweerschrift van de heer Lubbers en een analyse van Max van der Stoel zijn te vinden. Daarop staat tevens de volgende verklaring van Kofi Annan, waarmee het Nova-interview met mw. Brzak op dezelfde dag als het interview in NRC Handelsblad werd afgesloten: `Deze zaak is onderzocht (.) en ik kwam tot de conclusie, nadat ik mijn eigen mensen en juristen had geconsulteerd, dat de beschuldiging niet door het bewijs werd ondersteund (.)'