Verhoogt Tomahawk effectiviteit marine?

Het kabinetsbesluit tot aankoop van 30Tomahawks voor de Koninklijke Marine roept vragen op. Het is niet te verwachten dat Nederland de Tomahawk ooit zelfstandig zal inzetten. In een Srebrenica-situatie? Wie levert de voor de inzet van dit wapen benodigde doels-, traject- en geleidingsinformatie?

De Tomahawk zal worden ingezet in een coalitieverband, al dan niet (denk aan Irak en straks Iran?) onder auspiciën van de VN. In zo'n coalitieverband bevinden zich ongetwijfeld machtiger partners zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk, die in ruime mate over Tomahawks of overeenkomstige middelen beschikken en vooral beslissen. Laat die landen deze wapens dan ook zelf inzetten. Nederlandse Tomahawks zullen op commando van de Amerikaanse marine op door het Pentagon aangewezen doelen worden gelanceerd. Is dat wat we willen?

De Koninklijke Luchtmacht, een ander Defensieonderdeel, is al in staat om precisiewapens met overeenkomstige uitwerking op de gewenste vaste of bewegende doelen te lanceren; moet de Koninklijke Marine dupliceren? De Koninklijke Marine is een effectief en gerespecteerd deel van onze krijgsmacht, zeer wel in staat haar aandeel te leveren, maar of Tomahawk de effectiviteit van Defensie of de Koninklijke Marine merkbaar zal verhogen? Parlementariërs aller gezindten, er valt ten aanzien van dit kabinetsbesluit nog wat na te gaan!

    • A. van Coeverden