Sociale dienst eist geld

Een vrouw met een uitkering moet een deel van haar erfenis afstaan aan de sociale dienst. Hoe zit dat?

Mijn zus heeft op dit moment een bijstandsuitkering. Zij moet een erfenis van 22.000 euro van een tante op een deel na afstaan aan de sociale dienst in Utrecht. Nu hebben wij ontdekt dat zij na de dood van haar man wellicht recht had op een nabestaandenuitkering (ANW). In dat geval zou ze haar erfdeel mogen houden. Inmiddels heeft ze ANW aangevraagd, maar ze krijgt geen uitkering. Mijn zus was na een huwelijk van 27 jaar gescheiden. Omdat ze geen alimentatie ontving, krijgt ze ook geen ANW. Ze ging scheiden omdat haar man een alcoholprobleem had en destructief gedrag vertoonde, dat uiteindelijk zijn overlijden tot gevolg had. Is mijn zus kwalijk te nemen dat haar ex-man door alcoholisme in de bijstand terechtkwam, waardoor hij niet eens alimentatie kon betalen? Hoe kunnen wij tegen dit besluit van de Sociale verzekeringsbank in beroep gaan? (J.M.)

Het is wel erg treurig voor uw zus, maar ik ben bang dat hier niets aan te doen is. In de Algemene Nabestaandenwet is vastgelegd dat ex-partners alleen voor een ANW-uitkering in aanmerking kunnen komen als zij alimentatie ontvingen op het moment van overlijden van hun ex-partner. Als dit niet het geval was - en voor zover ik weet speelt de reden geen rol - zit een uitkering er niet in. Als er lezers reageren die wel een oplossing zien, zal ik hun reacties doorsturen.