Para Limes

In de bijlage Wetenschap en Onderwijs wordt de wereld kond gedaan van de oprichting van het instituut Para Limes. Geweldig dat er mensen zijn die oppakken wat Balkenende cum suibus (!) met het Innovatie Platform laat liggen. De naam zou betekenen `over grenzen heen'. Op die naam valt wel wat af te dingen. `Para' is een Grieks voorzetsel dat inderdaad `over...heen' kan betekenen. Het wordt dan verbonden met populair gezegd de vierde naamval. Het Latijnse `limes' (eerste naamval enkelvoud) betekent o.a. `grens', dus dat klopt ook al.

Nu komt de combinatie Latijns voorzetsel met een Grieks (leen)woord wel voor, maar voor het omgekeerde Grieks plus Latijn moet je echt met een microscoop gaan zoeken. Bovendien bestaat er in de Indo-Europese talen geen combinatie van voorzetsel plus eerste naamval. Dit kun je ook in het hedendaagse naamvalloze Nederlands nog zien: het is `met mij' en niet `met ik'. Theoretische zou het dus moeten zijn `para limitem (grens)' of `para limites (grenzen)'. Maar dan nog is er sprake van een taalkundig monster met een hoog borreltafelgehalte.

A propos. Is het de bedoeling dat ALLE wetenschappen behoren tot het werkterrein van Para Limes, of bedoelt men met `wetenschap' het Angelsaksische `science'? Para Limes wil behoren tot de wereldtop. Benieuwd hoe serieus het buitenland een instituut met zo'n naam zal nemen.

    • Drs. Will J.B. Hus