Overheid gaat eigen corruptie harder bestrijden

De overheid stelt nog dit jaar een bureau integriteitsbevordering in om corruptie onder ambtenaren te bestrijden. Er komen uniforme regels voor de registratie van corruptie. Ook stelt de overheid grenzen aan giften aan politieke partijen. Daarmee heeft de ministerraad gisteren ingestemd.

Topambtenaren in het openbaar bestuur schatten dat in Nederland één op de twintig (5,2 procent) politici corrupt is. Ook 3,2 procent van de ambtenaren zou corrupt zijn, zo bleek uit een rondvraag van onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam onder de top van het openbaar bestuur eerder dit jaar.

Momenteel is de registratie van overtredingen van integriteit bij verschillende overheidsinstanties niet duidelijk. Daarom komt er nu een uniforme registratie. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) moet overheden stimuleren bij het ontwikkelen van integriteitsbeleid. Toezichthouders en inspecties moeten bewuster worden van hun rol die zij kunnen spelen bij het tegengaan van corruptie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal het kabinet nog uitgewerkte voorstellen doen voor de beperking van giften aan politieke partijen, zei premier Balkenende gisteren na afloop van de ministerraad.

Uit recent onderzoek is gebleken dat in de overheidssector jaarlijks naar schatting 130 interne corruptieonderzoeken plaatsvinden. Daarvan leiden er vijftig tot een strafrechtelijk onderzoek. In twee derde van de gevallen blijft het daarbij. Gemiddeld 33 mensen worden jaarlijks vervolgd. In negen van de tien zaken volgt een veroordeling, meestal in de vorm van een werkstraf of boete.

Onder corruptie wordt verstaan ,,het verschaffen, vragen of verkrijgen van private gunsten of beloften met het oog op wat zo iemand in functie deed, doet of zal doen''.

Gedrag dat net niet aan de definitie van corruptie voldoet maar er in de buurt komt, zoals vriendjespolitiek en belangenverstrengeling, gaat de overheid beter aanpakken. De regering wil prioriteit geven aan de bestrijding van corruptie en de bevordering van integriteit. Corruptie moet met kracht worden bestreden, onder meer door zowel de omkoper als de omgekochte consequent te vervolgen. Er zijn heldere normen voor het aannemen van giften, zegt het kabinet.