Opbouw bij werkloosheid

U schreef onlangs dat bij werkloosheid de pensioenopbouw van 40-plussers doorgaat en dat de premie betaald wordt door het Fonds Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Ik wil u er graag op wijzen dat het FVP alleen premies betaalt als iemand ook echt een WW-uitkering heeft. Bovendien geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2004 werkloos zijn geworden een wachttijd van 180 kalenderdagen. Dit betekent dat kortdurende periodes van WW niet leiden tot een voortzetting van premiebetaling. Bij een volgende werkloosheidsperiode wordt het restant van de wachtperiode verrekend. (A.d.V.)

Bedankt voor deze toelichting. Mensen die meer willen weten over pensioenopbouw bij werkloosheid kunnen kijken op www.fvp.nl. Voor een aanvraagformulier voor premiebetaling bij werkloosheid kunt u terecht op www.svb.nl.

    • Wilma van Hoeflaken