Liberalisme kan helpen het goede leven vorm te geven

Alle liberalen af te schilderen als blinde voorstanders van verplichte vrijheid en keuzedwang, waartoe Hurenkamp en Kremer neigen in hun boeiende artikel in Opinie & Debat van 22 oktober, doet geen recht aan de diversiteit van meningen onder liberalen. Natuurlijk zijn er liberalen die vrijheid het leidend principe achten in alle sferen van het leven.

Vrijheid van geestelijk leven, vrijheid van de wet en vrijheid in het maatschappelijk leven. Meestal bedoelt men dan ,,mijn vrijheid van geestelijk leven, wet en sociaal leven''. Maar er zijn ook liberalen die menen dat liberalisme vrijheid binnen het geestelijk leven betekent. En gelijkheid voor de wet en broederschap in het maatschappelijk leven.

Eigen keuze heeft dan vooral betrekking op het zelf, vrijzinnig zoeken en kiezen binnen het geestelijk leven. Met kennis ervan en respect ervoor. Gelijkheid voor de wet leidt tot een onverkort handhaven van de rechtsstaat en zijn principes, voor iedereen. En broederschap kan onder andere leiden tot het accepteren van collectieve oplossingen indien die betere resultaten leveren dan door individuele keuze en pseudo-marktwerking bereikt kunnen worden.

Aan de oplossing van de maatschappelijke problemen van de komende decennia lijkt mij juist dit soort liberalisme te kunnen bijdragen, om zo het goede leven verder vorm te geven.

    • Kees den Blanken