Leerbaaru speling

Leuk artikel over een mogelijke nieuwe spelling (W&O 15 okt). Uiteraard kan het verhaal niet meteen volledig zijn, maar twee aanvullingen vind ik wel de moeite waard. Een groot voordeel van een dergelijke spelling is dat misschien eindelijk de uitgang -isch geschreven zal worden zonder die koddige en nooit uitgesproken ch erin. Heel merkwaardig dat de spellingshervormers aan zo iets voor de hand liggends maar nooit toe komen. Daarnaast maakt mw. Mathijsen een foutje waar ze schreeuw als sgreew wil schrijven, want de uitspraak is geheel verschillend. Er klinkt beslist geen ee, maar een zuivere i (als in klinkt), maar dan wat langer aangehouden. Denk ook aan meeuw, Zeeuw, geeuw. Ook bij peer, zweer. Iets dergelijks zien we ook bij de eu die mw. Mathijsen in alle gevallen als eu wil blijven schrijven. Kan niet, want de eu in deur is geen eu maar een u (als in dun) maar dan langer aangehouden. (Als u het niet gelooft moet u het maar eens proberen: spreek het woord dun uit zonder de n, hou de u wat langer aan en zeg er dan een r achter: deur! Iets dergelijks kun je met de eeu en de e in peer doen.) Je zou een grotere lengte van zo'n klinker kunnen aangeven door er een dubbele punt achter te zetten. Dan krijg je in de spelling-Mathijsen dus mi:w, zi:w, sgri:w, p:r, sni:r, en ook du:r, gu:r. Dat is pas echt fonetisch consequent.

    • Hans Lefèvre