Ja, daar zie je het gebeuren

Scholen hebben, naast een educatieve ook een sociaal-maatschappelijke taak: zij zijn – samen met ouders/verzorgers, die primair verantwoordelijk zijn en blijven – verantwoordelijk voor het `klaarstomen' van jongeren voor de maatschappij van morgen. Daarbij hoort een signalerende taak met betrekking tot criminaliteit, potentieel terrorisme en andere extreme verstoringen van de democratische rechtsstaat. De school kan en mag deze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan: het `excuus' van een vooruitgeschoven AIVD-post is onzinnig, zo kan ook de verantwoordelijkheid voor agressie, criminaliteit e.d. weggepoetst worden. De samenleving – wij, de school – heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid in het terugdringen van potentieel terrorisme. Radicalisering wordt het eerst gesignaleerd in sociale verbanden, zeker bij jongeren: de plek daarvoor is de school.