Groot, groter, grootst

Hoe groot een insect wordt hangt puur af van het tijdstip waarop het verpopt. Naarmate dat stadium langer uitblijft, wordt het insect steeds reusachtiger. Op een foto van fruitvliegjes die de cover van het blad `Current Biology' van deze week siert, is dat duidelijk te zien. De middelste rij fruitvliegjes is op de normale tijd verpopt. Bij de vliegjes van de bovenste rij hebben de onderzoekers het signaalmolecuul RAS gestimuleerd, dat de productie van het hormoon ecdyson in gang zet. Het verpoppen en de metamorfose van larve naar volwassene staat bij insecten onder controle van dit hormoon. Andersom werkt het ook: in de vliegjes van de onderste rij werd RAS onderdrukt, waardoor zij veel groter werden.