Gezinsleven heeft niets met instituut huwelijk te maken 2

Ik heb twee problemen met het artikel `Wie trouwt heeft een langer leven' van James Q. Wilson: het stuk rammelt en het hoort in deze vorm niet in de krant thuis.

Wilson verwart regelmatig `gezin' en `huwelijk' en promoveert discutabele meningen tot algemene waarheden. Zo leven volwassenen en kinderen uit ongetrouwde relaties korter, en zijn ze ongelukkiger, armer en misdadiger. Dit is blijkbaar een universele waarheid, want nergens staat dat het wellicht een Amerikaans armoedeprobleem is.

Als bewijs voor het belang van het gezin geldt dat ,,wij grotere risico's nemen om de eigen kinderen te redden dan die van anderen''. Een referentie naar een onderzoek waaruit blijkt dat biologische ouders significant vaker het water inspringen dan adoptief- of stiefouders ontbreekt echter.

En het ,,onomstreden voorlopige karakter'' van samenwonen leidt tot het uit elkaar gaan van de partners. Kortheidshalve vermeldt hij niet, dat in de VS de helft van de huwelijken eindigt in een scheiding.

Dit artikel past in de `pro marriage' discussie in de VS. Daar willen sommige groepen het huwelijk, als een ,,vital, pro-child social institution'', op de politieke kaart zetten. Wilson schrijft daarover dat ,,we die inspanningen moeten aanmoedigen''.

Ik snap niet zo goed wat die aanmoediging in deze krant deed: zijn die inspanningen in Nederland óók nodig?