De lezer schrijft over te veel sfeer en ongepaste discretie 1

Ik wil graag feiten, en eventueel opinies. Maar het schijnt een journalistiek dogma te zijn om eerst in enige alinea's een sfeer, straat, of semi-willekeurig gekozen persoon te beschrijven, alvorens tot de kern over te gaan. Heel lief bedoeld, maar het maakt mij ongeduldig. Als ik mooi proza wil lezen, koop ik wel een roman. Geef mij nieuws, opinie, en kom tot de kern. Voorbeeld: het artikel op 14 oktober over hbo-juristen, een interessant onderwerp, maar ik weiger me door de levensverhalen van drie allochtone, ongetwijfeld interessante cv's heen te werken.

    • Hans de Geus