brand op Schiphol

[...] Naar de oorzaak [...] kunnen we slechts gissen. Er zijn wel indringende vragen. Eén daarvan is of het gebouw, een inderhaast in elkaar geflanst gebouw, wel deugdelijk was.

Hoofdartikel Trouw, 28 oktober

Soms moet je gewoon even stil zijn, ook in het parlement.

Tweede-Kamerlid Arno Visser (VVD), tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer, 27 oktober

Veiligheid van gedetineerden lijkt ondergeschikt aan het strenge uitzettingsbeleid.

Advocaat M. Leijen van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen in Nederland, NRC Handelsblad, 27 oktober

Het is duidelijk dat de medewerkers hier (..) adequaat hebben gehandeld.

Minister Verdonk, vreemdelingenzaken, 27 oktober

Bij elf doden is per definitie niet adequaat gehandeld.

Tweede-Kamerlid Lousewies van der Laan (D66), tijdens spoeddebat in de Tweede Kamer, 27 oktober

Het detentiecentrum op Schiphol verraadt in zijn geschonden staat nog beter dan daarvoor zijn karakter van noodvoorziening. We hebben een provisorische dam opgeworpen tegen de vloedgolf van gelukzoekers uit minder bevoorrechte delen van de wereld.

Hoofdartikel De Gelderlander, 28 oktober

Het is zeer terecht, ook tegenover de slachtoffers en hun nabestaanden, dat naar de oorzaak van de brand en naar de naleving van de voorschriften enkele diepgaande onafhankelijke onderzoeken worden verricht (...).

Hoofdartikel De Telegraaf, 28 oktober

Ze zijn een beetje racistisch. De gevangenis is wreed. Ze gaan met ons om als dieren.

Roëll, gevangene uit het afgebrande complex in Trouw, 28 oktober