Bèta's 2

Zonder brede basis in het jeugdvoetbal zou Nederland geen succesvol voetballand zijn. Een enkele topclub zou al het talent in kunnen kopen uit het buitenland, maar als geheel zou de Nederlandse top zeer matig presteren.

Voor techniek geldt hetzelfde. Daarom is het voor Nederlands (top)onderzoek en voor vermaakbaarheid daarvan juist nodig een brede basis aan beta's op te leiden. De oplossing van econoom Frank de Butter om al het benodigde onderzoekstalent dan maar te importeren zal leiden tot een ondermaatse bijdrage van technische innovaties aan de Nederlandse economie.

    • Hans Veenkamp Gorinchem