Bèta's

Het voorbeeld waarmee econoom Den Butter (NRC Handelsblad, 13 okt) wil aantonen dat bèta's onnozele halzen zijn vergeleken met economen, zit vol fouten. Electrologica was niet een gezamenlijke onderneming van het Mathematisch Centrum en Philips, maar van het Mathematisch Centrum en Nillmij. Het bedrijf ging niet ten onder door de programmeertaal Algol, maar door onbenul (van een econoom?) bij Philips, dat, om de verkoop van componenten aan IBM veilig te stellen, zich contractueel had verplicht geen computers te produceren. Toen Philips in 1968 Electrologica kocht (IBM had de afspraak geschonden), was het in alle opzichten te laat.

Den Butters overige opmerkingen over bèta's kan ik laten voor wat ze zijn. Nog één opmerking over economie en bèta's: de Nobelprijzen voor economie zijn, practisch zonder uitzondering, prijzen voor slim toegepaste wiskunde.

    • Prof.Dr. F.W. Steutel
    • Wiskundige Eindhoven