Belastingheffen over eennalatenschap is achterhaald

Staatssecretaris Wijn (Financiën) heeft aangekondigd dat de schenkingen aan goede doelen per 1 januari 2006 niet meer zullen worden belast (NRC Handelsblad, 21 oktober). Volgens een woordvoerder van Wijn is het steeds moeilijker uit te leggen dat er belasting betaald moet worden over schenkingen aan goede doelen, na uitspraken hierover van Johan Cruijff. Waar de invloed van onze nationale volkswijsgeer al niet toe kan leiden. Als dit de trend is om te luisteren naar de vox populi, dan weten we nu hoe we de politiek echt kunnen veranderen.

In navolging wil ik hierbij Johan Cruijff en andere bekende Nederlanders vragen een oproep te doen om het successierecht af te schaffen. Deze vorm van belasting heffen over nalatenschap is achterhaald, onnodig, achterbaks en toont een inhalige overheid op zijn smalst. Over bezit wordt tijdens leven al belasting geheven. De erfgenaam zal weer vermogensbelasting betalen over het verkregen bezit. Waarom dan belasting heffen op het overdragen van bezit in een vaak voor mensen treurige periode? Adriaan Hiele, heeft op 21 september 2002 in deze krant al aangegeven: ,,Het schenkingsrecht en het successierecht (erfenisbelasting) zijn belastingen waar mensen geen begrip voor kunnen opbrengen [...] De eenvoudigste oplossing is deze belastingen af te schaffen en desgewenst (om het wegvallen van de belastingopbrengst te compenseren) de heffing in box 3 iets te verhogen.''

Ik vind het verbazingwekkend dat er over deze oneigenlijke manier van belastingheffen niet een kleine volksopstand is ontstaan. Het is in letterlijk zin lijkenpikkerij. Waarom kunnen landen als Canada, Luxemburg en Australië wel zonder deze vorm van belasting, en Nederland niet?

Heren Zalm en Wijn, laat zien dat u niet enkel slimme rekenaars bent, maar toon gezond verstand en gevoel. Schaf deze archaïsche wet af. In 1850 had deze wet misschien nog een doel, nu allang niet meer.