Begrafenisondernemer graag voorop bij de triage

NRC Handelsblad van 26 oktober benoemt de ethische problematiek bij de triage, indien de pandemie alhier een feit wordt. Er zal dan genoeg ontwrichting zijn, maar het land moet wel zoveel mogelijk doordraaien om de nood zoveel mogelijk te lenigen. Wie zal voorrang krijgen voor behandeling? Bestuurders, politie, brandweer, welke zorgverleners, welke burgers?

In de 19de eeuw is de toename van de gemiddelde leeftijd van de bevolking mede te danken aan de opzet van algemene bestuursmaatregelen en bevolkingsvoorzieningen. Te noemen zijn drinkwatervoorzieningen, aanleg van riolering en de aanleg van begraafplaatsen buiten de bebouwde kom.

In het licht van de pandemie is het dan ook rationeel, dat de begrafenis van de extra doden zo vlot mogelijk blijft verlopen. Begrafenispersoneel dient dan ook via de triage voorop te staan voor behandeling.

    • R. Dekkers
    • Arts Alg. Gezondheidszorg